Reglement Steenbergs Golfkampioenschap 2024


Artikel 1:
Het Steenbergs Golfkampioenschap is toegankelijk voor zowel dames en heren die woonachtig zijn of woonachtig zijn geweest in de gemeente Steenbergen (N.Br).
De organisatie kan in geval van sponsoren hierop een uitzondering maken. In geval van een uitzondering is de betreffende persoon uitgesloten voor de klassementsprijzen.


Artikel 2a:
Er wordt gespeeld in twee categorieën: 
  > Cat. A=  Exact Handicap 0 t/m 28,0;
  > Cat. B=  Exact Handicap vanaf  28,1.

Spelvorm: Stableford met 100% hcp-verrekening.

 

Bij te weinig deelnemers (naar het oordeel van de organisatie) in een van de categorieën zullen de categorieën worden samengevoegd of aangepast.

 

Artikel 2b:

De wedstrijd is niet-qualifying.

Scorekaarten moeten volledig worden ingevuld en ondertekend worden ingeleverd


Deelnamebedrag:


Artikel 3:
De kosten voor de wedstrijd bedragen:
  > Voor leden van Golfclub Grevelingenhout: € 17,50;
  > Niet-leden:                                                    € 57,50.

Het bedrag dient voor  20 september 2023 te zijn ontvangen op:
bankrekening:  NL79 RBRB 8836 6434 18

t.n.v.:                Stichting Steenbergse  Golfkampioenschappen
o.v.v.:                Kampioenschap 2023
                          en de naam (namen) van de deelnemer(s).


Registratie:


Artikel 4:
Deelname is mogelijk door middel van registratie via het inschrijfformulier van deze website 

Artikel 5:
Door aanmelding via de website gaat de deelnemer akkoord met de, door de organisatie, gestelde voorwaarden. De deelname zal per mail aan de deelnemer worden bevestigd. Informatie kan worden ingewonnen bij de organisatie. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de bijdrage en speelvoorwaarden van de Steenbergse Golfkampioenschappen.

Algemeen:

Artikel 6:
Het kampioenschap wordt gespeeld en de scores berekend volgens het reglement van de organisatie, alsmede de plaatselijke regels van de betreffende golfclub. De wedstrijdleiding is in handen van de organisatie.

Artikel 7:
Elke deelnemer dient zich uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

 

Artikel 8:
Elke deelnemer, zal worden gemarked door een mededeelnemer. Elke deelnemer dient binnen 30 minuten na het verlaten van zijn of haar laatst te spelen, of gespeelde, hole de ingevulde scorekaart aan de wedstrijdleiding te overhandigen, om voor de prijsuitreiking in aanmerking te komen.
Leden van golfclub Grevelingenhout dienen vooraf hun scores in te voeren in de computer via  de app.


Artikel 9:
Bij gelijke einduitslag beslissen de resultaten van de laatste 9 (hole 10-18)-6-3-2-1 holes van de scorekaart, waarna loting volgt. Vragen over het reglement zullen worden behandeld door de wedstrijdorganisatie wiens beslissing bepalend is.

Artikel 10:
Het Golfkampioenschap Steenbergen  wordt gespeeld in twee categorieën (zie art 2) op basis van het individueel stableford systeem met 100% handicapverrekening.

 

Indien (ter beoordeling van de organisatie) in een van de categorieën te weinig deelnemers zijn ingeschreven wordt gepeeld in een (1) categorie, of wordt de grens tussen beide categorieen verschoven.

 

Voor de bepaling van de playing handicap wordt uitgegaan van een maximale Exact-handicap van 36,0


Artikel 11:

Categorie A:

De dames slaan af van de rode of de blauwe tee's
De heren slaan af van de gele of de blauwe tee's

 

Categorie B:

De dames slaan af van de rode of de blauwe tee's
De heren slaan naar keuze af van de gele of de blauwe tee's

 

Heren met een Exact-handicap > 36,0 slaan af van blauw of rood.

Dames met een Exact-handicap> 36,0 slaan af van rood.

 

Indien men geen punten meer kan halen dient de bal te worden opgepakt en noteert men 11 slagen op de scorekaart.


Artikel 12:
In het geval van een dispuut zal worden beslist door de organisatie of de door de organisatie aangewezen wedstrijdleiding. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 13:
Onder de volgende omstandigheden kan het Steenbergse Golfkampioenschap gestaakt worden:
In het geval van onweer -, bliksem of andere weersomstandigheden waardoor het onverantwoordelijk of onmogelijk is verder te spelen. Het staken van de wedstrijd wordt aangegeven door een hoornsignaal.
Alle deelnemers dienen hun bal of positie in de baan te markeren en terug te keren naar het clubhuis, of bij geval van onweer een schuilhut op te zoeken.

Artikel 14:
De organisatie is bevoegd een einduitslag c.q. winnaar aan te wijzen, berekend over het aantal holes dat alle deelnemers aan het Golfkampioenschap hebben gespeeld.


Artikel 15:
Een deelnemer, welke zich gedurende het verloop van de wedstrijd, op een zodanige wijze misdraagt dat de golfsport in diskrediet wordt gebracht, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.


Prijzen


Artikel 16:
De volgende prijzen worden uitgereikt tijdens de Steenbergse Golfkampioenschappen:

Poule A en B:
  ›  1e, 2e en 3de prijs Dames (per categorie)
  ›  1e, 2e en 3de prijs Heren (per categorie)
  ›  4 Neary's (op alle par-3 holes)
  ›  1 Longest Drive Dames
  ›  2 Longest Drive Heren (geel en blauw)
 
›  1 Hole-in-one (hierbij geldt de eerste hole-in-one die wordt gemaakt)


Artikel 17:
De winnaars ontvangen prijzen alleen in natura (geen financiële vergoeding).


Artikel 18:
Prijswinnaars die niet aanwezig zijn bij de officiële prijsuitreiking verspelen hun recht op de prijs.


Artikel 19:

In alle gevallen dat dit reglement en of andere spelvoorwaarden niet voorziet beslist de organisatie. Beslissingen van de organisatie zijn bindend.
Een beroep hiertegen is niet mogelijk.